21 stycznia 2013 - spotkanie moderatorów Arki Młodych w Komnacie

Archiwum » 21 stycznia 2013 - spotkanie moderatorów Arki Młodych w Komnacie

 

 

21 stycznia 2013 r. w Komnacie odbyło się spotkanie

moderatprów Arki Młodych, w którym uczestniczyli przedstawiciele Polski, Słowacji i Czech.

Celem spotkania było:

- podsumowanie Kolędy Młodych ktora odbyła się 5 stycznia 2013 r.,

- omówienie współpracy na rzecz Młodych w roku 2013,

- opracowanie listów do Biskupów Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Zylińskiej i Ostravsko-Opavskiej.

Cieszymy się tym wielkim darem, że możemy dalej być razem i współpracować dla wielu...