konkurs: WIEM, KOMU UWIERZYŁEM (CZ.2) Konkurs zakończony 10 grudnia 2012 r.

Archiwum » konkurs: WIEM, KOMU UWIERZYŁEM (CZ.2) Konkurs zakończony 10 grudnia 2012 r.

Pytania konkursowe: ( w załączniku w języku słowackim)

 

 

1. Maria odwiedziła swoją krewną ....................................matkę Jana Chrzciciela.

 

2. Ile dekanatów ma Diecezja Zylińska?  .......................

 

3. Z Teplickou nad Vahom i zamkiem Strecno związane jest życie  ofiarnej, wierzącej matki i małżonki która z ogromną troską wspomagała ubogich (napisz nazwisko) ...................................................................

 

4. Jak się nazywa najdalej wysunięta na południe parafia w Zylińskiej diecezji?

 .........................................................................................

5. W jakiej parafii urodził się znany słowacki działacz i ksiądz Jan Palarik?

.......................................................................

 

 

Swoje odpowiedzi prześlij na adres redakcji: 

Jana Kalinciaka 1, o10 01 Zilina

Albo na email:

icommunio@gmail.com

Wyślij do 10 grudnia 2012

Czekają ciekawe nagrody!