Seminaria

działania » Seminaria


Seminaria "Wędrowanie ku pełni człowieczeństwa", prowadzimy w Komnacie od roku 2003 do dzisiaj:

-  jednodniowe raz w miesiącu w ciągu całego roku

- 4 dniowe - podczas wakacji

 Na poczatku w Kurii Diecezjalnej prowadziła je S.Teresa Biłyk felicjanka. Podczas ferii zimowych i wakacjyjnych, seminaria prowadzone były w Pogórzu, Hałcnowie, w Zakopanem, w Rycerce Górnej z udziałem kapłanów: O. Tomasza Homy z zakonu O. Jezuitów, Ks. Tomasza Murasa z zakonu O. Redemptorystów, O. Juliusza Pyrka z zakonu O. Kapucynów, Ks. Piotra Marka z zakonu Ks. Pallotynów.

Grupa seminarzystów korzysta również ze spotkań seminaryjnych organizowanych przez O. Jezuitów w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Program seminarium w ciagu roku

Seminaria rozpoczynamy zawsze Eucharystią, po której przechodzimy do Komnaty aby przy kawie i herbacie dzielić sie radościami i troskami swojego życia. Seminaryjne rozważania trwają do godz. 12.30, a czasem pozostajemy dłużej, aby omówić ważne sprawy dotyczące naszych działań.