seminarium formacyjne 20 czerwca 2017 w cyklu "Doświadczenie Boga"

Aktualności » seminarium formacyjne 20 czerwca 2017 w cyklu "Doświadczenie Boga"

 

Kończymy cykl spptkań w roku szkolnym 2016/2017

Seminaria będziemy kontynuować od września 2017 r.

To wspaniały czas ubogacania serc i umysłów!

Dzielenia sie życiem!

Dawania świadectwa.

Wspólnego wędrowania drogą wiary.

 

Soli Deo Gloria!