Spotkanie miedzynarodowe w Ciernem na Słowacji

Aktualności » Spotkanie miedzynarodowe w Ciernem na Słowacji

Eucharystia z udziałem parafian Ciernego, adoracja oraz spotkanie tematyczne w kościele św. Ignacego z Loyoli.

Z Polski wyjedzie wspólnota z Hażlacha, Przecieszyna

oraz Bielska Białej i Godziszki.