idea

Aktualności » idea

 • odnależć klucz do melodii własnego życia.............
  odnależć klucz do melodii własnego życia.............
 • Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu...
  Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu...
 • Dobrze widzi sie tylko sercem
  Dobrze widzi sie tylko sercem
 • ..czy gwiazdy świecą po to, żeby każdy mógł pewnego dnia znaleźć swoją?...
  ..czy gwiazdy świecą po to, żeby każdy mógł pewnego dnia znaleźć swoją?...
 • "Jedynie dzieci wiedzą czego szukają"
  "Jedynie dzieci wiedzą czego szukają"


Jak powstała w Bielsku-Białej Komnata Małego Księcia?

 

Forum Wspomagania Katechetów (skrót:FWK)

 

 

FWK zostało założone w Bielsku-Białej w 2003 roku przez katechetów, nauczycieli i wychowawców we współpracy z Kurią Diecezji Bielsko- Żywieckiej. Inicjatorem FWK była S.Teresa Biłyk felicjanka, ktora została wybrana na jego przewodniczącą.

           Podstawowym zadaniem FWK była formacja. Członkowie FWK raz w miesiącu spotykali się w Kurii Diecezjalnej na seminariach katechetycznych, które prowadziła S.Teresa Biłyk. Seminaria prowadzone były również podczas ferii zimowych i wakacyjnych w Hałcnowie, oraz w Zakopanem z udziałem kapłanów: Tomasza Homy z Zakonu O. Jezuitów, Tomasza Murasa z zakonu O. Redemptorystów, O. Juliusza z zakonu O. Kapucynów, Ks. Piotra Marka pallotyna.

 

Stowarzyszenie Forum Edukacyjne (skrót: SFE)

 
12 lipca 2005 r. Forum Wspomagania Katechetów zostało wpisane w rejestr KRS 0000239627 jako Stowarzyszenie Forum Edukacyjne. Zespół Stowarzyszenia tworzą katecheci, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci. 

      Cele Stowarzyszenia

1. Organizacja warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako oosby stanowiącej duchową, psychiczną, intelektualną i fizyczną całość, funkcjonującej w określonych warunkach społecznych.

2.      Ewangelizacja społeczeństwa w duchu chrześcijańskiej miłości i jedności.

3.      Wspomaganie  inicjatyw edukacyjnych podejmowanych w duchu chrześcijańskich wartości,  w tym wspomaganie edukacji najbardziej potrzebujących, którymi są osoby niepełnosprawne, chore, samotne, uzależnione, zagrożone wykluczeniem społecznym.

4.      Podejmowanie działań na rzecz formacji osobistej dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 

 Komnata Małego Księcia

       

      W celu realizowania swojej działalności statutowej, od 2007 roku Stowarzyszenie Forum Edukacyjne wynajmuje  pomieszczenia na I piętrze Domu Cechu Rzemiosł przy ul. Ks. St. Stojałowskiego 48, pod nazwą „Komnata Małego Księcia”.

          17 kwietnia 2007 roku Ks. Bp Tadeusz Rakoczy poświęcił Komnatę. Na uroczystości byli obecni: Ks. Jerzy Urbaniec sekretarz Ks. Biskupa, Ks. Marek Studenski z Wydziału Katechetycznego, Ks. Jan Sopicki proboszcz parafii Opatrzności Bożej z wikariuszami, Siostra Pia felicjanka, przedstawiciele Urzędu Miasta Bielska-Białej, Kuratorium Oświaty,  członkowie Stowarzyszenia, rodzice, młodzież i dzieci. Ks. Bp wygłosił okolicznościowe słowo o Małym Księciu i Jego róży a dzieci zaprezentowały inscenizację. Goście zostali podjęci serdecznym poczęstunkiem. Na zakończenie wszystkim wręczono róże.

 

Ciepłe słowo o tym miejscu

 

     Idziemy ulicą ks. Stanisława Stojałowskiego w Bielsku-Białej i nagle wyrasta przed nami wielka kamienica, z numerem 48. Otwieramy wielkie drzwi. Musimy jeszcze pokonać strome i kręcone schody, by wspiąć się na pierwsze piętro, gdzie znajduje się tajemnicza komnata.
   Wchodzimy do pięknego, jasnego, kolorowego pokoju. Na ścianach mieszają się ze sobą barwy: żółte, zielone, pomarańczowe. Tylko sufit jest biały, ale niezwykłości dodają mu wielkie, kuliste, zwisające lampy. Ogromne okna, przyozdobione lekkimi kolorowymi zasłonkami, dają dużo światła. Jednak najważniejszy jest tutaj obraz przedstawiający Małego Księcia, bo to jego komnata. Tajemniczo spogląda na nas z portretu ciekawy świata chłopiec, o wielkich ciemnych oczach i kręconych włosach. Patrzy też na swoją ukochaną Różę, która stoi na stoliku wsparta o przeciwległą ścianę. Wysoka, czerwona, rozkwitnięta, piękna. Jedyna i wyjątkowa.
    W komnacie musi być lustro. Wisi i tutaj. Jest ogromne, powiększa przestrzeń. Można się w nim przejrzeć i wiele zobaczyć, także to, co od razu niewidoczne.
 

 Dlaczego Mały Książe i Jego róża?

Jaka to filozofia? Jaka Osoba? Jakie wartości?

                                                                                                     

                                                                                                          O tym opowiemy w najbliższym czasie…